1.2.13


Tean, vaasis peab vett vahetama, aga ei viitsi!
*
Sogane ollus {siis vesi vaasis} on kuidagi nii trendikat värvi {Lisatud hiljem, küllap eneseõigustuseks...}