28.3.15

*Quick stop in Helsinki

20.3.15

Hilma af KlintHilma af Klint eeldas, et reaalsel maailmal on ka vaimne mõõde ja nii püüdis ta pildil tabada silmale nähtamatuid seoseid. Maalides uskus ta end olevat ühenduses kõrgema teadvusega, mis temaga kõneles ja tema kaudu sõnumeid edastas. 
Hilma af Klint kirjutas oma testamendis, et tema abstraktset kunsti ei tohi vaatajatele näidata enne, kui tema surmast on möödunud vähemalt kakskümmend aastat. Ta oli veendunud, et teoste tähendus ei ole enne seda inimestele mõistetav.

Kumus on on väljas kunstniku seni ulatuslikum isikunäitus, soovitan!

16.3.15

-/-
Kevad tuleb!!!

13.3.15

12.3.15

11.3.15

Tampere

7.3.153.3.15